Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 05-07-2016

1 Ytre orden
Trappeoppganger og felles kjellerrom må ikke forurenses eller belemres med uvedkommende gjenstander, så som kasser-pappesker-møbler-barnevognersykler og lignende.

Barnevogner, sukler eller andre sportsgjenstander henvises til spesiell rom i kjeller. Inngangsdøren til blokkene må alltid være låst.

Kjøkkenavfall må pakkes godt inn før det kastes i søppelsjakt. Ethvert søl omkring nedkastene og i søppelrom må unngås.

Annet avfall og større ting må plasseres i container, som er utplassert i borettslagets område.

Tøy, tepper etc. må ikke henges til lufting ut over verandakant eller ut av vinduer. Klesvask må ikke henges høyere enn verandakant. Tøy må ikke henges ute til tørk på søn-og helligdager.

Leieboerne plikter å verne om plener og andre ytre anlegg. Andelseierne som har garasjeplass/parkeringsplass, og som eier eller disponerer bil, plikter å parkere på disse plasser.

Andelseiere uten garasjeplass med bil, må leie uteplass på de av styret anviste nummererte parkeringsplasser. Andelseierne kan ikke benytte gjesteparkeringsplassene.

Biler ulovlig parkert innenfor boligområdet borttaues uten ansvar og kostnad for borettslaget. Parkeringsgebyr vil bli ilagt.

Gjentatte brudd på parkeringsbestemmelsene kan ansees som et vesentlig brudd på leieavtalen, med de konsekvenser som er fastlagt i leieavtalens § 11.

Borettslaget er knyttet til felles TV-anlegg. Parabolantenne er ikke tillatt.


2 Felles rom
Det er ikke tillatt å bruke åpen ild i kjeller og boder, og det heller ikke oppbevares brennbare væsker-eksplosiver-propan etc.

Om sommeren må alle kjellerrom luftes godt. I den kalde årstid må aller kjellervinduer og dører være forsvarlig lukket. All nødvendig lufting må skje med forsiktighet og bare noen få minutter når kulden er streng.

Det er strengt forbudt ta inn i kjelleren ting som kan tenkes å være befengt med vegg dyr, sopp eller råte. Ved overtredelse vil ansvar bli gjort gjeldene.

Ved vask i fellesrom må det ikke brukes vaskemidler som ødelegger maling og lakk.

Det er ikke tillatt å bruke salt til opptining av is på utvendige trapper.


3 Indre orden
Leiligheten må behandles omsorgsfullt. Det må utvises forsiktighet ved flytting og transport av møbler. Leieren er selv ansvarlig for enhver skade påført eiendommen som følge av flyttingen.

Andelseiernes plikter selv å vedlikeholde leiligheten med sanitærutstyr og maling av vinduer. Leieren plikter å holde de rom hvor det er vannledning og avløpsrør så oppvarmet at frysing unngås.

Utette kraner må leieren straks besørge pakket.

Leieboeren er ansvarlig for enhver skade som måtte oppstå på eiendommen som følge av bruk av vaskemaskin i leiligheten eller lekkasje fra våtrom.
Det er ikke tillatt å lufte gjennom entredør.

Uten lagets skriftlige samtykke er det ikke tillatt å anbringe plakater, male på vinduer eller vegger, sette opp skilter, monter, automater, flaggstenger, fuglebrett, antenner etc. Dyr må ikke holdes i leiligheten hvis de etter styrets vurdering er til sjene for laget og/eller leieboerne.

Mellom kl. 23.00 og 06.00 skal det være ro i leiligheten og i uteområdene. I denne tiden må det ikke musiseres, nyttes høyttalere etc. som er til sjenanse for naboene. Det må ikke musiseres eller drives musikkøvelser i mer enn til sammen 3 timer daglig, uten ved spesielle anledninger, hvor innehaverne av de tilstøtende leiligheter skal varsles. Musikk eller sangundervisning er ikke tillatt uten etter borettslagets skriftlige samtykke.

Bading må ikke foregå mellom kl. 23.00 og 06.00.

Søppelavfall, skyller, maling o.l. må ikke tømmes i klosettskålene. Forbruket av varmt vann skal holdes på et rimelig nivå.


Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid blir gitt av Styret i Borettslaget.

NB! Andelseieren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensregler eller mangler på aktsomhet. Han er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans husstand, framleietaker eller andre personer som han har gitt adgang til leiligheten (husleielovens §§20,22). Erstatningsplikten gjelder også skader som sistnevnte påfører eiendommen. Vedtatt på generalforsamlingen 29. april 1992.

Husordensregler

Publisert 05-07-2016

1 Ytre orden
Trappeoppganger og felles kjellerrom må ikke forurenses eller belemres med uvedkommende gjenstander, så som kasser-pappesker-møbler-barnevognersykler og lignende.

Barnevogner, sukler eller andre sportsgjenstander henvises til spesiell rom i kjeller. Inngangsdøren til blokkene må alltid være låst.

Kjøkkenavfall må pakkes godt inn før det kastes i søppelsjakt. Ethvert søl omkring nedkastene og i søppelrom må unngås.

Annet avfall og større ting må plasseres i container, som er utplassert i borettslagets område.

Tøy, tepper etc. må ikke henges til lufting ut over verandakant eller ut av vinduer. Klesvask må ikke henges høyere enn verandakant. Tøy må ikke henges ute til tørk på søn-og helligdager.

Leieboerne plikter å verne om plener og andre ytre anlegg. Andelseierne som har garasjeplass/parkeringsplass, og som eier eller disponerer bil, plikter å parkere på disse plasser.

Andelseiere uten garasjeplass med bil, må leie uteplass på de av styret anviste nummererte parkeringsplasser. Andelseierne kan ikke benytte gjesteparkeringsplassene.

Biler ulovlig parkert innenfor boligområdet borttaues uten ansvar og kostnad for borettslaget. Parkeringsgebyr vil bli ilagt.

Gjentatte brudd på parkeringsbestemmelsene kan ansees som et vesentlig brudd på leieavtalen, med de konsekvenser som er fastlagt i leieavtalens § 11.

Borettslaget er knyttet til felles TV-anlegg. Parabolantenne er ikke tillatt.


2 Felles rom
Det er ikke tillatt å bruke åpen ild i kjeller og boder, og det heller ikke oppbevares brennbare væsker-eksplosiver-propan etc.

Om sommeren må alle kjellerrom luftes godt. I den kalde årstid må aller kjellervinduer og dører være forsvarlig lukket. All nødvendig lufting må skje med forsiktighet og bare noen få minutter når kulden er streng.

Det er strengt forbudt ta inn i kjelleren ting som kan tenkes å være befengt med vegg dyr, sopp eller råte. Ved overtredelse vil ansvar bli gjort gjeldene.

Ved vask i fellesrom må det ikke brukes vaskemidler som ødelegger maling og lakk.

Det er ikke tillatt å bruke salt til opptining av is på utvendige trapper.


3 Indre orden
Leiligheten må behandles omsorgsfullt. Det må utvises forsiktighet ved flytting og transport av møbler. Leieren er selv ansvarlig for enhver skade påført eiendommen som følge av flyttingen.

Andelseiernes plikter selv å vedlikeholde leiligheten med sanitærutstyr og maling av vinduer. Leieren plikter å holde de rom hvor det er vannledning og avløpsrør så oppvarmet at frysing unngås.

Utette kraner må leieren straks besørge pakket.

Leieboeren er ansvarlig for enhver skade som måtte oppstå på eiendommen som følge av bruk av vaskemaskin i leiligheten eller lekkasje fra våtrom.
Det er ikke tillatt å lufte gjennom entredør.

Uten lagets skriftlige samtykke er det ikke tillatt å anbringe plakater, male på vinduer eller vegger, sette opp skilter, monter, automater, flaggstenger, fuglebrett, antenner etc. Dyr må ikke holdes i leiligheten hvis de etter styrets vurdering er til sjene for laget og/eller leieboerne.

Mellom kl. 23.00 og 06.00 skal det være ro i leiligheten og i uteområdene. I denne tiden må det ikke musiseres, nyttes høyttalere etc. som er til sjenanse for naboene. Det må ikke musiseres eller drives musikkøvelser i mer enn til sammen 3 timer daglig, uten ved spesielle anledninger, hvor innehaverne av de tilstøtende leiligheter skal varsles. Musikk eller sangundervisning er ikke tillatt uten etter borettslagets skriftlige samtykke.

Bading må ikke foregå mellom kl. 23.00 og 06.00.

Søppelavfall, skyller, maling o.l. må ikke tømmes i klosettskålene. Forbruket av varmt vann skal holdes på et rimelig nivå.


Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid blir gitt av Styret i Borettslaget.

NB! Andelseieren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensregler eller mangler på aktsomhet. Han er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans husstand, framleietaker eller andre personer som han har gitt adgang til leiligheten (husleielovens §§20,22). Erstatningsplikten gjelder også skader som sistnevnte påfører eiendommen. Vedtatt på generalforsamlingen 29. april 1992.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Fossum

Torsdag
20°C
Clear sky
Fredag
17°C
Partly cloudy
Lørdag
16°C
Clear sky
Værvarsel fra yr.no

Her er vi